Kokybės politika

2016 06 17 Versija 5

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

 

LANKSTUMAS, DINAMIKA, PAGARBA

UAB “GARANT

 

Pagrindinė įmonės veikla:

GARANT GROUP įmonių veiklos administravimas

Siekdama pilnai tenkinti klientų poreikius ir reikalavimus, užtikrinti kokybišką ir saugų įmonės darbą bei ekologiškai švarią aplinką, įmonės vadovybė 

į s i p a r e i g o j a :

 

 1. Nuolat gerinti paslaugų kokybę, ekologiškus rodiklius ir sistemos efektyvumą.
 2. Sistemingai analizuoti organizacijos kontekstą ir vadybos sistemos funkcionavimą, peržiūrėti Kokybės ir Aplinkosaugos politiką, tikslus ir kontekstą ne rečiau kaip viena karta per metus.
 3. Vykdyti pagrindinę veiklą laikantis klientų, suinteresuotų šalių, teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų.
 4. Garantuoti paslaugos teikimo proceso efektyvumo augimą, nuolat techniškai atnaujinant infrastruktūrą.
 5. Sistemingai nustatyti apmokymų poreikį ir atitinkamai kelti darbuotojų kvalifikaciją.
 6. Palaikyti įmonės finansinį stabilumą ir ugdyti įmonės darbuotojų atsakomybę už kokybišką darbą it taršos prevenciją.
 7. Bendradarbiauti su tiekėjais ir subrangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir darbo rezultatams.
 8. Vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus ir kontroliuoti aplinkos apsaugos aspektus.
 9. Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 10. Mažinti aplinkos apsaugos avarijų ir kritiškų situacijų atsiradimo galimybę.
 11. Užtikrinti vadybos politikos prieinamumą suinteresuotiems šalims ir visuomenei.

 

UAB „GARANT“ Generalinis direktorius Vasilij  Pigarev