Kandidatų asmens duomenų tvarkymas

Mums svarbu, kad jūsų asmeninė informacija būtų tinkamai apsaugota. Asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą rasite čia.